Περιγραφή

Κατασκευή αυλογυρου με οριζόντιο ραμποτε με ένθετα Ινοχ Αλουμινιου