Περιγραφή

Τοποθέτηση κουφωμάτων
EUROPA 5500 με διπλές ανακλήσεις και Ρολλα
Επάλληλα 8000 με ανασηκουμενους μηχανισμούς GU